Norwegian Swedish English Korean
 1. Hem
 2. Blog
 3. Tjänster
  1. SPGR
  1. SPGR Gyre Web
  2. Om oss
  3. Kontakta oss

Om oss

SPGR-institutet syftar till att hjälpa de som ansvarar för att bygga bra team. Vi tillhandahåller tjänster, kurser, föreläsningar och råd samt forskarvägledning.
Företaget grundades 1980 med syftet att utveckla begrepp och metoder för utveckling av organisationer. Vi har alltid haft en central kontakt med forskargruppen runt om i världen och alla våra metoder och råd är forskningsbaserade.
Vår Director of Research and Development, Endre Sjøvold, är ansluten NTNU och leder projektet Operativ Ledning med nyckelpartnerna Forsvaret och Statoil. Syftet med projektet är att isolera de faktorer som gör att team hanterar situationer som kännetecknas av osäkerhet, kaos och stort psykiskt tryck och utvecklar metoder för utbildning av dessa egenskaper. Endres tillträde till gruppforskning var via Balesforskargruppen vid Harvard.
Som namnet antyder är vi inte ett traditionellt konsultföretag, utan ett institut där det mesta av inkomsten går till utveckling och forskning.

Vi behåller Spinteori för grupper som vårt stödjande koncept. Denna integrerade teori har utvecklats under 70 år och utvecklas ständigt när ny forskning uppstår. Spinteorin är operativiserad av SPGR (Systematize Person-Group Relationship) vilket är ett metodbatteri utvecklat över en period på mer än 30 år. Båda Spinnteori och SPGR-metoden är under kontinuerlig utveckling och SPGR är idag det mest moderna och solida instrumentet som finns tillgängligt på marknaden. Tillsammans ger Spinteorin for grupper och SPGR-metoden en filosofi för team- och organisationsutveckling som har visat sig leverera enastående resultat i praktiken.

SPGR metode....